Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík

Cieľom nového projektu PACES – Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations / Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien je skúmať a pochopiť rozhodnutia jednotlivcov migrovať a zároveň zistiť, ako môžu tieto poznatky prispieť k pochopeniu tvorby migračných politík. Cieľom PACES je povzbudiť tvorcov migračnej politiky, aby prijali migračnú vedu ako základ pre tvorbu migračnej politiky.

Projekt je koordinovaný Medzinárodných inštitútom spoločenských vied (ISS), ktorý je súčasťou Erasmus univerzity v Rotterdame a zúčastňuje sa ho 10 partnerov vrátane dvoch slovenských inštitúcií Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a Mareena. Projekt PACES je financovaný v rámci programu Horizont Európa, klaster 2 pod výzvou Decision-making processes of (aspiring) migrants.

V prípade záujmu o viac informácií a výzvach v klastri 2, kontaktujte príslušný národný kontaktný bod – Elena Žáková.

Zdroj: SAV, 7. 8. 2023, elz