Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Turecko sa stalo ďalšou asociovanou krajinou v programe Horizon Europe

Dňa 27. októbra 2021 podpísali Európska komisia a Turecko tri dohody, ktorými sa Turecko pridružuje k trom programom EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027. Medzi tieto programy patria:

  • Horizont Európa, program EÚ pre výskum a inovácie;
  • Erasmus+, program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
  • Európsky zbor solidarity, program pre mladých ľudí umožňujúci účasť na projektoch prínosných pre komunity v zahraničí alebo v domovskej krajine.

Výskumní pracovníci, inovátori, študenti, žiaci, mladí ľudia, stážisti či učitelia pôsobiaci na tureckých inštitúciách sa teraz môžu zúčastňovať na týchto programoch za rovnakých podmienok ako účastníci z členských štátov EÚ. Všetky tri dohody ďalej posilňujú spojenectvo medzi EÚ a Tureckom pri dosahovaní spoločných priorít. Pridruženie k programu Horizont Európa podporuje „Globálny prístup k výskumu a inováciám“ a opätovne potvrdzuje odhodlanie Európy dosiahnuť úroveň globálnej otvorenosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie excelentnosti, vytvárania spoločných zdrojov pre rýchlejší vedecký pokrok a rozvoja dynamických inovačných ekosystémov.

Všetky tri dohody ďalej posilňujú spojenectvo medzi EÚ a Tureckom pri dosahovaní spoločných priorít. Pridruženie k programu Horizont Európa podporuje „Globálny prístup k výskumu a inováciám“ a opätovne potvrdzuje odhodlanie Európy dosiahnuť úroveň globálnej otvorenosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie excelentnosti, vytvárania spoločných zdrojov pre rýchlejší vedecký pokrok a rozvoja dynamických inovačných ekosystémov.

V rámci programu Horizont 2020 tureckí účastníci získali takmer 277 miliónov EUR z podpory EÚ a preukázali vedúce postavenie v oblasti inovácií a excelentnosť v oblastiach, ako je mobilita výskumníkov, energetika, zdravie a udržateľnosť.

Viac informácií k pridruženiu Turecka k programom EÚ nájdete v tlačovej správe EK.

Zdroj: Tlačová správa EK, zverejnené 27.10.2021, slord