Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tretia a posledná výzva ONTOCHAIN má uzávierku v júli

Tretia výzva ONTOCHAIN je vhodná pre každého, kto sa venuje výskumným, vývojovým a aplikačným aktivitám v oblastiach blockchain, sémantický web, ontologické inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, cloud, edge a fog computing, ekosystémovej ekonomike, smart aplikáciám, kryptografii, štandardizácii a podobne.

Do výzvy sa môžu zapojiť tímy fyzických osôb, právnické osoby alebo ich kombinácia (internetoví technológovia, výskumníci, developeri a inovátori).

Výzva ONTOCHAIN ponúka možnosť získať granty do výšky 119 500 EUR a vyberie:

  • až 3 projekty na doplnenie chýbajúcich blokov infraštruktúry ONTOCHAIN;
  • až 11 projektov na využitie infraštruktúry ONTOCHAIN, navrhnutých a implementovaných prostredníctvom ONTOCHAIN OC1 a ONTOCHAIN OC2, pre reálne prípady použitia, ktoré pokrývajú skutočné potreby jednotlivcov v oblasti dôveryhodnej výmeny dát/služieb a dôveryhodného spracovania obsahu, z rôznych vertikálnych domén /životne dôležité sektory európskeho hospodárstva.

Uzávierka pre podanie projektového návrhu je do 25. júla 2022 na jednu z tém otvorenej výzvy. Témy ako aj ďalšie informácie sú uvedené na odkaze nižšie.

Viac informácií o výzve

Zdroj: ontochain.ngi.eu, 29.05.2022, top