Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tréning pre VŠ študentov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie

EIT Health v rámci jedného zo svojich pilierov podporuje vzdelávacie aktivity. Prostredníctvom programu SAFE sa venuje jednej z najaktuálnejších výziev v zdravotníctve, a to problému „superbugov“, resp. baktérií, ktoré sú odolné voči antibiotikám. SAFE, Superbug Awareness for Education, je tréningový program určený pre študentov vysokých škôl.

Študenti sa zúčastnia školenia o antimikrobiálnej rezistencii, ako aj o výskume a vývoji antibiotík. Dozvedia sa tiež, ako dosiahnuť zmenu správania pri používaní antibiotík, ako aj o zásadných mikrobiologických konceptov.

Súčasťou tréningu bude vypracovanie online školiaceho materiálu pre stredoškolákov s cieľom zmeniť ich správanie súvisiace s užívaním antibiotík. Pomôžu tiež spoluvytvárať kampaň v oblasti verejného zdravia na zvýšenie povedomia o antimikrobiálnej rezistencii.

Zapojiť sa môžu vysokoškolskí študenti študujúci medicínu, farmáciu, biológiu, veterinárske alebo iné príbuzné vedy. Školenie prebehne hybridnou formou, online aj prezenčne. Uskutoční sa v októbri 2021, presné termíny budú zverejnené neskôr.

Bližšie informácie

Zdroj: EIT Health, 17.8.2021, mob