Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Témy výziev Pracovného programu klastra 6 na roky 2021 – 2022

Prehľad tém Pracovného programu pre klaster 6 schváleného na roky 2021 – 2022 spracovaný podľa jednotlivých výziev si môžete stiahnuť vo formáte pdf a využívať pre priamy vstup k popisu tém a podmienkam zverejneným na Funding and Tenders Opportunities portále

Prehľad tém výziev na roky 2021 -2022 klastra 6

Zdroj: Pracovný program, 23.9.2021, nakh