Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sutaž European Statistics Awards on Web Intelligence

Do pozornosti dávame spustenie súťaže European Statistics Awards on Web Intelligence – klasifikácia povolaní pre online inzerciu pracovných ponúk (WI Classification Challenge), ktorá sa začína už 1. júna 2024. Cieľom súťaže je stimulovať inovácie v oblasti web intelligence pre európske štatistiky.Zameria sa na vývoj prístupov, ktoré učia ako priradiť označenie triedy (zo známej taxonómie) pracovnému inzerátu z daného súboru údajov o inzerátoch. Veríme, že výskumníci  (najmä dátoví vedci) budú mať najväčší záujem o túto príležitosť.

Viete, ako kódovať v Pythone alebo R?

Zaregistrujte sa do 15. júla 2024 a vyskúšajte svoje šance sami alebo s tímom rovesníkov.

Tímy (1 – 5 osôb v tíme) budú mať možnosť uplatniť svoje znalosti z oblasti web intelligence a programátorské zručnosti (najmä v Pythone a R) v skutočnom prípade využitia a vyhrať tak 10.000 € za prvé miesto v súťaži Accuracy.

Ďalej, 10.000 € za prvé miesto v ocenení Reusability a 5.000 € za prvé miesto v ocenení Inovácia. Tím, ktorý získa až  tri prvé miesta môže vyhrať dokopy až 25.000 €.

Zaregistrujte svoj tím do súťaže na stránke European Statistics Awards for Web Intelligence na   Oznámenie Eurostat s potešením oznamuje súťaž Web Intelligence Competition – Klasifikácia povolaní pre online inzerciu pracovných miest (WI Classification Challenge) – v rámci programu European Statistics Awards, ktorý sa začína v júni 2024.

 Môžete vyhrať až 10 000 € za presnosť, 10 000 € za znovupoužiteľnosť a 5 000 € za inováciu. Na prvom mieste vo všetkých troch kategóriách môže váš tím vyhrať až 25.000 €.

 

Viac informácií získate na stránke European Statistics Awards for Web Intelligence alebo napíšte na info@statistics-awards.eu, kde sa dozviete ďalšie podrobnosti.