Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž European Statistics Awards on Nowcasting

Eurostat v juni 2023 vyhlásil 2. kolo súťaže „European Statistics Awards on Nowcasting„. Cieľom súťaže je stimulovať inovácie v oblasti Nowcasting pre európsku štatistiku.

V rámci ENERGY STATISTICS NOWCASTING CHALLENGE sa tímy zamerajú na používanie pokročilých techník modelovania a pomocných údajov (takmer) v reálnom čase, aby prišli s „nowcasts“ pre kľúčové energetické časové rady ďaleko pred oficiálnymi údajmi. Vysielatelia, ktorí sú najbližšie k oficiálnym európskym štatistikám, budú odmenení za presnosť a tím, ktorý najlepšie zdokumentuje svoje modely vysielania, získa cenu za reprodukovateľnosť.

Súťaž začala od 1. júna 2023 a potrvá desať mesiacov, a to do 31. marca 2024.

Zaregistrovať sa je možné do 28. septembra 2023 a vyskúšať môžete svoje šance buď sami alebo s tímom rovesníkov. Tímy (1 – 5 osôb) s rôznym vzdelaním a odbornými znalosťami v oblasti analýzy časových radov, prognózovania alebo nowcastingu, ktoré majú prehľad o ekonometrickom modelovaní časových radov, budú mať príležitosť uplatniť svoje znalosti na reálny prípad použitia a môžu vyhrať až 8.000 € za teraz vysielanú časovú sériu. Ak si váš tím zabezpečí prvé miesto vo všetkých troch časových sériách, môžete v tomto kole zarobiť až 24.000 €.

Viac informácií o programe European Statistics Awards nájdete na webovej stránke European Statistics Awards alebo emailom na info@statistics-awards.eu .

Zdroj: Eurostat, 5.9.2023, kas