Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staň sa partnerom Európskeho týždňa regiónov a miest 2024 – opraviť

Prípravy na nadchádzajúci 22. Európsky týždeň regiónov a miest 2024 začali!

Staňte se partnerom Európskeho týždňa regiónov a miest 2024, ktorý sa uskutoční prezenčne a online v Bruseli počas 7. – 10. októbra 2024. Inštrukcie a postup, ako sa stať partnerom, sú zverejnené v sekci pre partnerov – nezabudnite si preštudovať aj Sprievodcu pre partnerov – Guide for partners a postupovať podľa uvedených krokov. Uzávierka prihlášok je 2. apríla 2024.

Prihlášky môžete predkladať do uvedeného termínu na stránke tohto podujatia (nutná je registrácia vopred).

Ostatné relevantné informácie nájdete rovnako na webe EU Regions Week 2024.

 

mit, 5.3.2024