Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staň sa ambasádorom/kou projektu HubIT

Ste aktívny občan, odborník na IKT z akademickej alebo priemyselnej oblasti, odborník na spoločenské a humanitné vedy alebo tvorca politiky?

Veríte tomu, že vývoj technológií by mal byť riadený hodnotami a potrebami spoločnosti?

Ste presvedčení, že najlepším spôsobom ako to dosiahnuť je podpora spolupráce medzi sektorom IKT a inými odbormi?

Vidíte, že zapojenie odborníkov v oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH) do výskumu a inovácií v oblasti IKT môže zmeniť?

Ste ochotní osobne k tomu prispieť?

Ak áno, potom ste našim ambasádorom/ ambasádorkou!

Aké sú príležitosti?

Je toho veľa, čo môžeme ponúknuť – začnite s nami cestou k premosteniu spoločenstiev IKT a spoločenských a humanitných spoločenstiev.

Prezrite si zdroje dostupné na webe HubIT Metropolis a získajte viac informácií o tejto téme, začnite spoluprácu a sledujte pokrok.

Viac informácií

HubIT bol program Horizont 2020 (september 2017 – február 2021), ktorý združuje komunity IKT a spoločenských a humanitných vied (SSH) s cieľom propagovať prístup, pri ktorom by sa v rámci inovačného procesu mali brať do úvahy hodnoty, potreby a očakávania spoločnosti.

Zdroj: HubIT, 14.2.2021, kas