Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SR sa zapojila do projektu na podporu najinovatívnejších start-upov

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) sa zapojilo do medzinárodného projektu financovaného z programu Horizont 2020 s názvom Good Practices in SME Innovation Support (GO SME) s cieľom zdieľať skúsenosti s podporou startupov a malých a stredných podnikov a vyrovnávať tak rozdiely vo forme a kvalite pomoci medzi jednotlivými krajinami EÚ. 

Projekt GO SME združuje národné a regionálne agentúry podporujúce výskum a inovácie z 12 európskych krajín so záujmom o výmenu skúseností a vypracovanie spoločných kvalitatívnych štandardov pre prípravu národných a regionálnych schém podpory inovatívnych startupov. Vybraní partneri, vrátane Ministerstva hospodárstva SR, potom navrhované postupy overia na pilotnej výzve, ktorú zrealizujú v priebehu roka 2022. V rámci nej budú medzinárodnými hodnotiteľmi vybrané tie najlepšie startupy, ktoré získajú na mieru šitý odborný koučing a finančný príspevok na ďalší rozvoj svojho produktu alebo služby s globálnym potenciálom.

Projekt bol spustený v máji 2021 a počas 2 rokov sa zameria na: 

 • poučenie sa z osvedčených postupov, ktoré sa už uplatňujú v schémach podpory pre inovatívne MSP a startupy,
 • motiváciu agentúr (najmä z okrajových a menej výkonných krajín EÚ) k návrhu a spusteniu schém podpory inovácií pre MSP a startupy,
 • spoluprácu pri vytváraní národných/regionálnych schém podpory a výberových kritérií,
 • zdieľanie osvedčených postupov pri práci s (medzinárodnými) odborníkmi a hodnotiteľmi,
 • poučenie sa z osvedčených postupov pri poskytovaní koučingových a mentorských služieb,
 • vytvorenie spoločnej skupiny koučov a mentorov a jej vzájomné zdieľanie,
 • ponuka špeciálnych služieb pre podporené projekty, ktoré vyberie nezávislý medzinárodný panel.

Po ukončení pilotnej výzvy a sfinalizovaní odporúčaní má projekt GO-SME ambíciu zaradiť schému podpory do európskeho programu na podporu inovatívnych MSP, EIC Accelerator, a to vo forme tzv. plug-in mechanizmu. Zároveň môže slúžiť ako pilotný projekt pre prípadné budúce partnerstvá spolufinancované z inovačných ekosystémov v programe Horizont Európa.

Zoznam partnerov – financujúcich organizácií: 

 • Technologická agentúra Českej Republiky  (TA ČR), Česká republika,
 • Service Public Wallonie (SPW-EER), Belgicko,
 • Startup Europe Regions Network (SERN), Belgicko,
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Estónsko,
 • German Aerospace Center (DLR), Nemecko,
 • National Research and Development Office (NRDI), Maďarsko
 • Invitalia, Taliansko,
 • Agency for Science, Innovation and Technology (MITA), Litva,
 • Luxinnovation (LXI), Luxembursko,
 • Ministry for Research, Innovation and the Co-ordination of Post Covid-19 Strategy (MRIC), Malta,
 • National Innovation Agency of Portugal (ANI), Portugalsko,
 • Ministerstvo hospodárstva SR (MoE SR), Slovenská republika
 • Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), Španielsko,
 • Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIÓ), Španielsko,
 • IESE Business school of University of Navarra (IESE), Španielsko.

Viac informácií na oficiálnych stránkach EK CORDIS

Viac informácií na stránkach koordinátora projektu (TAČR)

Zdroj: MH SR, zverejnené: 16.9.2021, autor: lda