Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie Akadémie Európskej Batériovej Aliancie

Dňa 23. februára 2022 sa v Bruseli uskutočnilo šieste zasadnutie na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie, na ktorom sa prediskutoval pokrok dosiahnutý pri rozvoji hodnotového reťazca batérií v Európe a riešili sa najnaliehavejšie výzvy ďalšieho postupu. Komisia predstavila aj prioritné oblasti činnosti Európskej aliancie pre batérie na rok 2022.

V rámci výročného stretnutia riaditeľ EIT Martin Kern a generálny riaditeľ EIT InnoEnergy Diego Pavia za prítomnosti podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, Maroša Šefčoviča, slávnostne zahájili činnosť novej Európskej akadémie pre batérie na podporu zručností pre rýchlo sa rozvíjajúci ekosystém batérií v Európe.

Na základe podpisu vyhlásenia o zámere medzi Európskym inovačným a technologickým inštitútom a EIT InnoEnergy, Európska komisia akadémiu podporí grantom vo výške 10 miliónov EUR v rámci iniciatívy REACT-EU. Cieľom akadémie je účinne koordinovať v tejto oblasti úsilie o rekvalifikáciu a zvyšovanie zručností na európskej úrovni a zabezpečiť okamžité zavedenie vysokokvalitnej odbornej prípravy vo všetkých členských štátoch. Ide o súčasť programu EÚ v oblasti zručností, Paktu o zručnostiach a hmatateľného príspevku EÚ k uspokojeniu dopytu po 800 000 pracovníkoch, ktorí budú do roku 2025 potrebovať rekvalifikáciu alebo zvýšenie zručností v odvetví batérií. Činnosť akadémie bude vedená EIT InnoEnergy, jedným zo znalostných a inovačných centier EIT.   

Európska batériová aliancia vznikla v októbri 2017 a združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 účastníkov z priemyslu a inovácií. Cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec na vývoj a produkciu batériových článkov.

Výroba batérií je pre Európu strategickým imperatívom, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu, modernizáciu a konkurencieschopnosť jej priemyslu vrátane automobilového. Zároveň sa posilní zamestnanosť a rast, stimuluje sa výskum a inovácie a európsky priemysel sa pripraví na plnenie záväzkov v oblasti klímy, ktoré stanovila EÚ na zvládnutie zmeny klímy aj v kontexte Parížskej dohody.

Od roku 2018 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) InnoEnergy vytvoril sieť približne 260 aktérov v inováciách a priemysle  zo všetkých segmentov hodnotového reťazca batérií. Spolu sa zaviazali investovať do opatrení a projektov, ktoré zahŕňajú výrobu článkov, druhotné využitie batérií, environmentálnu značku, zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe, stredisko výmeny informácií o recyklácii batérií, prenos elektrickej energie z vozidla do siete (vehicle-to-grid) a posilnenú spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi s cieľom vytvoriť programy vzdelávania a odbornej prípravy. V ostatných rokoch v každej krajine EÚ vznikajú súkromné alebo štátne klastre a združenia na podporu myšlienky a rozvoja európskeho batériového ekosystému.

Zdroj: EIT InnoEnergy, 27.2.2022, mit