Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správna rada EIC má nových členov. Medzi nimi je aj Slovenka.

Komisia vymenovala desať nových členov Rady Európskej rady pre inovácie (EIC) a obnovila vymenovanie desiatich súčasných členov. Podľa právnych predpisov týkajúcich sa programu Horizont Európa má rada hlavnú úlohu pri riadení stratégie a implementácie EIC ako hlavného európskeho inovačného programu s rozpočtom viac ako 10 miliárd EUR.

Rada EIC pod vedením svojho predsedu poskytuje poradenstvo v oblasti stratégie, pracovného programu a tematických portfólií a Komisia môže požiadať o poradenstvo v širších otázkach inovačnej politiky.

Nová správna rada je tvorená expertami z 17 krajín, vrátane 8 osôb z widening krajín v rámci programu Horizon Europe. Členovia rady pôsobia v osobnej funkcii a sú menovaní na dvojročné funkčné obdobie, ktoré možno dvakrát obnoviť (s cieľom obmieňať približne jednu tretinu členov každé dva roky). Mandát nových a obnovených členov trvá dva roky do decembra 2025. Prvé zasadnutie obnovenej rady sa má uskutočniť 10. a 11. januára 2024 v Leuvene.

Zo Slovenska bude v rade pôsobiť aj Michaela Kršková – Chief Innovation Officer slovenskej vlády a zároveň tajomníčkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie.  Je zodpovedná za vedenie VAIA a medzirezortnú koordináciu inovačnej politiky a implementáciu reforiem a investícií komponentu 9 Plánu obnovy, ktoré majú za cieľ rozbehnúť slovenský inovačný ekosystém a zjednodušiť a posilniť financovanie slovenskej vedy a výskumu. V minulosti Michaela spoluzaložila slovenský fond rizikového kapitálu Slovak Venture Fund s účasťou Európskeho investičného fondu, bola spoluzakladateľkou akcelerátora Startup Awards.SK (dnes FTRNW), pôsobila ako inovačná konzultantka pre spoločnosť Civitta a projektová manažérka v oblasti technologického transferu na Univerzite v Oxforde. Vyštudovala verejnú politiku na Princetonskej univerzite a ekonómiu a medzinárodný rozvoj na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženeve. 

Viac informácií o Rade EIC

Zdroj: EK, innonews.blog, 13.12. 2023