Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik SESAR 3 vyhlasuje dve nové výzvy

Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky (SESAR 3 JU) otvoril v marci dve nové výzvy na predkladanie ponúk (calls for tenders). Prelinky na ich plné znenie a príslušné dokumenty nájdete nižšie na tejto stránke.

Spoločný podnik SESAR 3 JU

Vďaka digitálnej transformácii manažmentu letovej prevádzky sa európsky vzdušný priestor stane najefektívnejším a environmentálne najšetrnejším na svete. Tým sa podporí konkurencieschopnosť a oživenie európskeho sektora leteckej dopravy v Európe po kríze COVID-19. Kľúčové oblasti: Zlepšenie prepojenosti, integrácie a automatizácie zem-vzduch, zvýšenie flexibility a škálovateľnosti riadenia vzdušného priestoru a bezpečná integrácia bezpilotných lietadiel.

SESAR

Výzvy:

S3JU/LC/013-CFT: “Provision of Airspace User Expertise to the Digital European Sky Programme”

Invitation to tender
Tender specifications
Draft FWC: Lot 1Lot 2Lot 3
Financial offer template: Lot 1Lot 2Lot 3
Staff form: Lot 1Lot 2Lot 3
Declaration of honour

Konečný termín na predloženie ponúk: 19.5.2023, do 18:00 hod SEČ

S3JU/LC/011-CFT: “Provision of consultancy and support to SESAR 3 JU related to strategic management and facilitation of market uptake”

Invitation to tender
Tender specifications
Draft FWC
Financial offer
Annex 7 – Case Study 1
Annex 8 – Case Study 2
Konečný termín na predloženie ponúk: 28.4.2023, do 17:30 hod SEČ – už po uzávierke

Súvisiace dokumenty:

Zdroj: SESAR 3 JU, 31.3.2023, mit