Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik SESAR 3 vyhlásil výzvu na rok 2023

Spoločný podnik SESAR 3 je inštitucionalizované európske partnerstvo medzi partnermi zo súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je prostredníctvom výskumu a inovácií urýchliť realizáciu projektu Digitálne európske nebo. Na tento účel využíva, vyvíja a urýchľuje zavádzanie najmodernejších technologických riešení na riadenie konvenčných lietadiel, bezpilotných lietadiel, leteckých taxíkov a vozidiel lietajúcich vo väčších výškach.

Spoločný podnik SESAR 3 (SESAR 3 JU) zverejnil dňa 29. júna 2023 výzvu HORIZON-SESAR-2023-DES-ER-02: Digital European Sky Exploratory Research 02 zameranú na prieskumný výskum, priemyselné projekty a činnosti zamerané na urýchlenie inovačných riešení v rámci svojho výskumného a inovačného programu Digitálne európske nebo. Témy sa týkajú širokého spektra výskumných aktivít zameraných na inteligentnejšie a udržateľnejšie riadenie letovej prevádzky v Európe. Na výskum je vyčlenených celkovo 25 miliónov EUR z Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

SESAR 3

Cieľom výzvy HORIZON-SESAR-2023-DES-ER-02 je podporiť nové a inovatívne myšlienky súvisiace s politikou EÚ na transformáciu manažmentu letovej prevádzky v Európe, ako aj podporiť koordinovanú výmenu poznatkov a stimulovať budúcu kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti manažmentu letovej prevádzky (ATM). Výzva pozostáva z dvoch oblastí, a to excelentný vedecký výskum a informačné aktivity v oblasti ATM a výskum zameraný na aplikácie ATM.

Témy výzvy

Oblasť: ATM excellence science research and outreach (9 tém)

Oblasť: ATM application-oriented research (4 témy)

V prípade otázok môžete využiť služby SESAR 3 JU Call Helpdesk – Functional mailbox: info-call@sesarju.eu

Konečný termín na zasielanie vašich otázok k výzve: 27. október 2023 (eob).

Viac informácií k výzve:

Spoločný podnik SESAR 3 predstaví výzvu na predkladanie projektových návrhov na Informačnom dni s názvom Exploratory Research Call: Info Day, ktorý sa uskutoční online 7. júla 2023 od 10:00 – 12:00 hod SEČ.

PROGRAM PODUJATIA, prezentácie a záznam

7.7.2023, mit