Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre európske železnice vyhlásil výzvu na rok 2023

V rámci výzvy na predkladanie návrhov, ktorú Spoločný podnik pre európske železnice vyhlásil sa očakáva financovanie projektov v hodnote 21,2 milióna EUR pre cieľ 1, ktorý sa venuje plánovaniu a kontrole riadenia siete a riadeniu mobility v multimodálnom prostredí a digitálnym nástrojmi, ako aj cieľ 8 (prieskumný výskum a iné činnosti) v rámci oplneného ročného pracovného programu pre Spoločný podnik Europe’s Rail Work Programme 2023-2024.

Výzva na predkladanie projektových návrhov HORIZON-JU-ER-2023-01 Spoločného podniku Europe’s Rail 2023 bude otvorená od 4. októbra 2023 do 7. februára 2024.

Alokácia na výzvu a jej 7 tém predstavuje 21,2 milióna EUR.

Touto výzvou chce Spoločný podnik pre európske železnice vytvoriť okrem iného synergie so Spoločným podnikom SESAR 3 a podporiť integrovanú základňu leteckej a železničnej siete pre udržateľný a energeticky efektívny multimodálny dopravný systém v Európe. Táto téma ďalej podporuje prácu vykonanú v rámci hlavnej oblasti 1 európskeho železničného podniku, ktorá sa venuje plánovaniu a riadeniu riadenia siete a riadeniu mobility v multimodálnom prostredí a digitálnym nástrojom. Okrem toho vďaka tejto výzve európska železničná sieť posilní svoje prieskumné výskumné činnosti, ktoré sú základnými ukazovateľmi cesty pre budúci výskum a inovácie a ktoré sa týkajú tém, ako sú hluk a vibrácie, budúce systémy metra, biodiverzita, riešenia pre riadenie disruptívnych aktív, rozšírenie siete doktorandov a modernizácia vozového parku DAC a plán modernizačných kapacít.

Témy výzvy:

Otázky k výzve je možné zasielať do 24. januára 2024 na sekretariát JU – EU-RAIL JU Call Helpdesk: info-call@rail-research.europa.eu.

Dokumenty k výzve:

Zdroj: FTO, mit, 2.11.2023