Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre európske železnice predstavuje úspešné projekty z druhej výzvy z roku 2022

Chcete sa dozvedieť viac o projektoch, ktoré sa realizujú vďaka podpore európskeho partnerstva – Spoločného podniku pre európske železnice (Europe’s Rail Joint Undertaking)?

Spoločný podnik pre európske železnice (Europe’s Rail) vybral osem úspešných projektov z druhej výzvy na rok 2022, aby predstavilo ich zameranie a aktivity vedeckej a výskumnej komunite.

Na implementácii projektov v celkovej hodnote 35,8 milióna EUR sa podieľa takmer 100 partnerov z 22 krajín a sú do nich zapojení najlepší a najšikovnejší európski výskumníci a inovátori.

Vybrané projekty sa týkajú všetkých oblastí, od návrhov železničných staníc a mostov až po zvyšovanie objemu nákladnej železničnej dopravy, podporu malých a stredných podnikov a budovanie systému intermodálnej dopravy na železnici.

„Tieto projekty sú zamerané na vybudovanie modernej, efektívnej a spoľahlivej železničnej siete, ktorá pritiahne do vlakov davy cestujúcich a firmy,“ hovorí Giorgio Travaini, dočasný výkonný riaditeľ Spoločného podniku pre európske železnice.

Spolu so šiestimi veľkými vlajkovými projektmi, ktoré sa realizujú od roku 2022, prispeje osem vybraných projektov k budovaniu jednotného európskeho železničného priestoru. „Tieto projekty prispievajú k výskumu a inováciám potrebným na vybudovanie budúcich železničných služieb, ktoré cestujúci a podniky potrebujú. Tieto projekty tiež podporia vytvorenie železničnej vedeckej komunity, ktorá bude podporovať inovácie v nasledujúcich rokoch, alebo budú skúmať železničné koncepcie spĺňajúce naše európske ekologické a sociálne ciele, ako napríklad v prípade inteligentných staníc,“ hovorí Giorgio Travaini, výkonný riaditeľ Európskej železničnej a.i.

Napríklad projekt Academics4Rail buduje komunitu železničných vedeckých výskumníkov a akademickej obce, ktorá bude zdieľať a vymieňať si vedecké poznatky s partnerstvom a Európskym poradným výborom pre výskum železníc (ERRAC).

Pokiaľ ide o nové koncepcie železničných staníc, projekt RAIL4CITIES pracuje na vývoji funkčného, ľahko dostupného a dobre použiteľného modelu, ktorý postaví železničné stanice do pozície kľúčového podporovateľa udržateľných miest. Železničné stanice majú v mestskej krajine jedinečné postavenie – fungujú ako komplexné uzly mobility a dopravy a zároveň ako verejné miesta, ktoré možno považovať za integrálne prvky mesta. V dôsledku toho majú stanice rozhodujúci vplyv na svoje mestské okolie ako miesta každodenného života a ovplyvňujú životné prostredie obyvateľov mesta.

Ďalšie projekty nájdete na stránke Spoločného podniku pre európske železnice.

Zdroj: 30.11.2013, mit