Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čistý vodík zverejnil predbežné počty projektových návrhov predložených do prvej výzvy

Prvá výzva Spoločného podniku pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Undertaking – CH JU) HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1 bola uzatvorená 31. mája 2022. Do uzávierky bolo predložených celkovo 79 návrhov.

Očakáva sa, že výsledky hodnotenia budú oznámené koncom augusta 2022.

Vysoký počet návrhov predložených v tejto prvej výzve svedčí o stále rastúcom záujme o rozvoj vodíkových projektov. V konzorciách predložených projektov je zapojených 749 organizácií z najmenej 49 krajín, čo odráža aj zavedenie nových tém, ako je spolupráca s africkými krajinami. Požadovaných 706 miliónov EUR výrazne prevyšuje sumu 179,5 milióna EUR, ktorá je na výzvu alokovaná.

Ďalšia výzva HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-06-02 bude otvorená do 20. septembra 2022.

Počet predložených návrhov do jednotlivých tém:

RENEWABLE HYDROGEN PRODUCTION

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-01: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-02: 2 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-03: 10 projektových návrhov
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-06: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-07: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -01-09: 2 projektové návrhy

HYDROGEN STORAGE AND DISTRIBUTION

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -02-02: 6 projektových návrhov
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -02-03: 2 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -02-07: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -02-08: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -02-09: 1 projektový návrh
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -02-10: 1 projektový návrh

HYDROGEN END USES: TRANSPORT APPLICATIONS

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-02: 6 projektových návrhov
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-03: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-04: 0 projektových návrhov
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-05: 2 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-06: 3 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-07: 2 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -03-08: 2 projektové návrhy

HYDROGEN END USES: CLEAN HEAT AND POWER

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -04-02: 5 projektových návrhov
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -04-03: 2 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -04-04: 4 projektové návrhy

CROSS-CUTTING

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -05-02: 2 projektové návrhy
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -05-04: 1 projektový návrh
 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -05-05: 7 projektových návrhov

STRATEGIC RESEARCH CHALLENGES

 • HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 -07-01: 1 projektový návrh

1.7.2022, mit