Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čistý vodík chce spolupracovať s Riadiacimi orgánmi

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Undertaking – CH2 JU) hľadá regionálne a národné riadiace orgány (RO) z EÚ-27 a krajín pridružených k programu Horizont Európa, s ktorými by mohlo rozvíjať spoluprácu v príslušných kľúčových oblastiach rozvoja vodíka. 

Táto iniciatíva je najnovšou zo série nadchádzajúcich spoluprác, ktoré plánuje Spoločný podnik pre čistý vodík rozvíjať s orgánmi na rôznych územných úrovniach a predstavuje vynikajúcu príležitosť spolupracovať na rozvoji vodíka v regióne/krajine. Na základe vstupných informácií, ktoré budú CH2 JU doručené prostredníctvom tzv. Expression of Interest EoI bude vybraných približne 10 riadiacich orgánov (RO), ktoré technickú pomoc získajú. Pri realizácii tejto iniciatívy uzavrel CH2 JU zmluvu s tímom z CIRCE, White Research a Q-Plan International.

ZOZNAM Riadiacich orgánov na Slovensku

Aká podpora bude poskytnutá vybraným riadiacim orgánom?  

Úspešné riadiace orgány získajú cielenú technickú podporu na rozvoj synergií s CH2 JU, na posilnenie spolupráce v kľúčových oblastiach týkajúcich sa výskumu a inovácií a využívania výsledkov.

Dôležité dokumenty:

Kto môže o technickú podporu požiadať? 

O technickú pomoc sa môžu uchádzať regionálne a národné riadiace orgány (RO) z EÚ-27 a krajín pridružených k programu Horizont Európa, s ktorými by mohol CH2 JU rozvíjať spoluprácu v príslušných kľúčových oblastiach rozvoja vodíka. 

Ako žiadosť o technickú pomoc odoslať? 

Oprávnení žiadatelia musia predložiť a vyplniť nasledovné dokumenty: 

Konečný termín na predloženie EoI:  7. júl 2023 do 23:59 hod SEČ.

Doručené návrhy sa budú hodnotiť v piatich oblastiach s cieľom zabezpečiť kvalitu, rozmanitosť a široké európske geografické pokrytie medzi vybranými riadiacimi orgánmi.

Kontakt pre ďalšie otázky: synergies@clean-hydrogen.europa.eu

Zdroj: CH2 JU, 7.6.2023, mit