Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čisté letectvo podporí prvé projekty

Spoločný podnik pre čisté letectvo (Clean Aviation Joint Undertaking) zverejnil výsledky prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov (Clean Aviation’s First Call for Proposals). Dvadsiatka úspešných projektov bude zameraná na hľadanie inovatívnych riešení pre vodíkové, hybridné elektrické regionálne a ultra účinné lietadlá na krátke a stredné vzdialenosti.

Clean Aviation new projects

Správna rada Spoločného podniku pre čisté letectvo (Clean Aviation Joint Undertaking CAJU) schválila 27. septembra 2022 podporu vo výške 700 miliónov EUR na 20 projektov zameraných na výskum inovatívnych riešení pohonu novej generácie udržateľných lietadiel s cieľom prispieť k ambícií EÚ v oblasti zelenej dohody pre klimaticky neutrálnu budúcnosť.

20 úspešných projektov pokrýva 14 tém Strategického programu výskumu a inovácií v oblasti čistého letectva (SRIA), ktorý sa zameriava na 3 oblasti:

  • lietadlá na vodíkový pohon – Hydrogen-powered aircraft
  • hybridné elektrické lietadlá – Hybrid Electric Regional aircraft
  • ultra účinné lietadlá krátkeho a stredného doletu – Ultra-Efficient Short and Medium Range aircraft

Rýchle prijatie týchto technológií od roku 2035 umožní do roku 2050 najväčšiu zmenu v znížení vplyvu leteckej dopravy na klímu, spolu s urýchleným prijatím nízkouhlíkových alebo bezuhlíkových zdrojov energie a palív, napr. čistého vodíka alebo udržateľných leteckých palív.

Momentálne prebieha proces podpisu grantových dohôd s úspešnými konzorciami, ktorý má byť ukončený do konca roka 2022.

Viac o výzve:

Prvá výzva na predkladanie návrhov spoločného podniku Čisté letectvo, ktorá bola vyhlásená v apríli 2022. Výzva bola otvorená v súlade so všeobecnými ustanoveniami rámcového programu Horizont Európa, ktorého je súčasťou. Zoznam tém výskumu spolu s názvami víťazných konzorcií a členov je uvedený v prílohe.

Viac o Spoločnom podniku pre čisté letectvo:

Spoločný podnik pre čisté letectvo je vedúcim výskumným a inovačným partnerstvom Európskej únie na transformáciu letectva smerom k udržateľnej a klimaticky neutrálnej budúcnosti. Spoločný podnik Čisté letectvo, ktorý spája najdôležitejších hráčov v oblasti letectva a schopnosti súkromného a verejného sektora, vyvíja špičkové technológie a sprístupňuje ich na transformačný skok vo výkonnosti lietadiel, vydláždi cestu k ambícii EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Pôsobí v centre širokého a rôznorodého ekosystému aktérov z celej Európy, od leteckej komunity, priekopníckych MSP, výskumných inštitúcií a akademickej obce, a je centrom nových nápadov a odvážnych inovácií.

Clean Aviation Joint Undertaking – európske verejno-súkromné partnerstvo posúva leteckú vedu za hranice predstavivosti vytváraním nových technológií, ktoré výrazne znížia vplyv leteckej dopravy na planétu a umožnia budúcim generáciám využívať sociálne a ekonomické výhody leteckej dopravy aj v budúcnosti.

Zdroj: CAJU, 19.10.2022, mit,