Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spojené kráľovstvo predĺžuje záruk pre úspešných žiadateľov z programu Horizont Európa

Dňa 19. decembra 2022 vláda Spojeného kráľovstva oznámila, že záruka na pokrytie platieb bola rozšírená na všetky výzvy Horizontu Európa, ktoré budú uzavreté do 31. marca 2023.

Záruka bola zriadená pre oprávnených, úspešných žiadateľov programu Horizont Európa, ktorí nemohli podpísať grantové dohody s EÚ pred formalizáciou asociácie Spojeného kráľovstva k programu. Úspešní žiadatelia o grant v programe Horizont Európa tak dostanú plnú hodnotu svojho financovania v hostiteľskej inštitúcii v Spojenom kráľovstve počas celej doby trvania grantu. Cieľom predĺženia je „zabezpečiť, aby dôležitá medzinárodná spolupráca mohla pokračovať, a poskytnúť istotu pre budúcu spoluprácu„, uvádza sa v oznámení.

Financovanie sa bude naďalej poskytovať prostredníctvom “UK Research and Innovation“ a podrobnosti o rozsahu a podmienkach predĺženia záruky budú zverejnené na ich webovej stránke.

Informačný list UKRO obsahuje odkazy na oznámenie vlády a aktualizované usmernenie UKRI.

Video z nedávneho webinára o fáze prípravy grantovej dohody pre projekty s organizáciami zo Spojeného kráľovstva je naďalej k dispozícii na ich webovej stránke.

Ako bolo dohodnuté v rámci dohody o obchode a spolupráci, vláda Spojeného kráľovstva je naďalej odhodlaná čo najskôr formalizovať svoju asociáciu k programu. 

Viac informácií: