Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SME Market Expansion Call

EIT Urban Mobility má otvorenú druhú výzvu s názvom SME Market Expansion Call pre startupy a malé a stredné podniky. Na mechanizmus výzvy na rozšírenie trhu MSP bolo pridelených 714.000 EUR. Výzva je výzva typu jedného príjemcu určená malým a stredným podnikom (MSP). Každý ocenený subjekt dostane 59 500 € na projekt.

Ak sa tvoj startup alebo firma zaoberá riešeniami z oblastí Energy and Mobility, Sustainable City Logistics alebo Future Mobility, máte možnosť prihlásiť sa cez web EIT Urban Mobility.

Všetko potrebné ohľadom výzvy a prihlasovania sa dozviete vo videu z informačného stretnutia zo dňa 8. 2. 2024. Link záznamu: Info session video

Uzávierka na prihlasovania do výzvy je do 19. februára 2024 o 17:00 hod. SEČ.
Zverejnenie výsledkov: apríl 2024

Dôležité odkazy:

Zdroj: EIT URban Mobility,