Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenská firma uspela v prestížnom EIC Accelerator

Európska rada pre inovácie (EIC) vybrala 42 spoločností na získanie financovania v celkovej výške až 285 miliónov eur prostredníctvom programu EIC Accelerator, ktorý kombinuje granty a kapitálové investície. Tento výber bol súčasťou veľmi konkurenčného procesu, v ktorom bolo z 1083 podaných návrhov vybraných na rozhovory 242 spoločností.

V poslednej uzávierke uspel aj slovenský startup Powerful Medical s projektom “OMI AI ECG Model – application for more accurate heart attack diagnosis”. Powerful Medical získa kombinované financovanie (blended finance) grantu a investície z EIC Fondu spolu vo výške 7,5 mil. EUR. Powerful Medical sa tak stal po spoločnosti Glycanostics druhou slovenskou firmou, ktorá uspela v plnej verzii podpory EIC Accelerator.

Vybrané spoločnosti pochádzajú z 15 krajín, vrátane troch rozširujúcich krajín, pričom väčšina z nich (62%) získala možnosť kombinovaného financovania. Okrem finančnej podpory všetky projekty získajú prístup k službám na podporu podnikania, ktoré im poskytnú prístup k odborným znalostiam, korporáciám, investorom a aktérom ekosystému.

Príklady podporených projektov z aktuálnej výzvy:

  • Alias Robotics (Spain) – the next generation robot-specific AI-powered security platform
  • IQM Finland (Finland) – industrial-grade quantum computers with error correction and mitigation capabilities
  • Powerful medical (Slovakia) – application for more accurate heart attack diagnosis
  • Smart Farm Robotix  (Bulgaria) – fully autonomous solar-powered lightweight weeding robot, using AI for plant recognition, precision contact and contactless weeding methods suited for hard soils, hilly terrains, and arid climates.

Ďalších 193 žiadostí, ktoré spĺňali všetky kritériá vo fáze hodnotenia na diaľku a ktoré boli pozitívne hodnotené porotou EIC, ale kde nebolo dostupné dostatočné financovanie, dostane Seal of Excellence (Pečať výnimočnosti). Toto ocenenie im má pomôcť nájsť alternatívne zdroje financovania, vrátane fondov na obnovu a odolnosť a Európskych fondov regionálneho rozvoja.

Pozrite si zoznam podporených firiem z novembrovej uzávierky

Viac informácií od EIC vám poskytne príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: EK, innonews.blog, 29. 2. 2024; pes