Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Schválené projekty vo výzve “Reshaping democracies” 2022

Dôvera v demokratické procesy klesá na celom svete. Svet čelí mnohým výzvam, ktoré spôsobujú politickú a hospodársku nestabilitu. Inflácia a hroziaca recesia spolu s pretrvávajúcou hrozbou klimatických zmien, pandémiou COVID-19 a ruskou inváziou na Ukrajinu prispeli k poklesu dôvery v demokraciu na celom svete. Počet ľudí, ktorí veria, že demokracia je odpoveďou na tieto problémy, klesá. Z tohto dôvodu výskum minulých a súčasných výziev a napätí v demokracii môže pomôcť lepšie pochopiť a posilniť demokraciu, jej odolnosť a stabilitu. Posilní rozvoj demokracie, podporí participáciu, otvorenosť, pluralizmus, toleranciu, účinnosť verejnej politiky, nediskrimináciu, občiansku angažovanosť, ochranu základných práv a právny štát. Všetky tieto hodnoty odrážajú hodnoty Európskej únie.

Európska komisia preto vydala prehľad všetkých schválených projektov v programe v rámci výzvy „Reshaping democracies” – HORIZON-CL2- 2022-DEMOCRACY-01 a 02.

Zoznam predstavených projektov:

TOPIC 2022-01-01: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA AND DEMOCRACY

 • KT4D – Knowledge Technologies for Democracy
 • ITHACA – Artificial intelligence to enhance civic participation (SK účasť)
 • AI4GOV – Trusted AI for Transparent Public Governance fostering Democratic Values

TOPIC 2022-01-02: THE FUTURE OF DEMOCRACY AND CIVIC PARTICIPATION

 • INCITE-DEM –  Inclusive Citizenship in a world in Transformation: Co-Designing for Democracy
 • ORBIS – Augmenting participation, co-creation, trust and transparency in Deliberative Democracy at all scales
 • DUST – Democratising Just Sustainability Transitions
 • RESPONSIVE –  Increasing responsiveness to citizen voice in social services across Europe

TOPIC 2022-03: THE IMPACT OF INEQUALITIES ON DEMOCRACY

 • INVOLVE – For trustful, participatory and inclusive public policies
 • FAIRVILLE – Facing Inequalities and democratic challenges through Co-production in Cities
 • G-EPIC –  Gender Empowerment through Politics In Classrooms

TOPIC 2022-04: EDUCATION FOR DEMOCRACY

 • AECED –  Transforming Education for Democracy through Aesthetic and Embodied Learning, Responsive Pedagogies and Democracy-as-becoming
 • CRITICAL CHANGELAB – Democracy meets arts: critical change labs for building democratic cultures through creative and narrative practices
 • DEMOCRAT – Education for Responsible Democratic Citizenship

TOPIC 2022-01-05: EVOLUTION OF POLITICAL EXTREMISM AND ITS INFLUENCE ON CONTEMPORARY SOCIAL AND POLITICAL DIALOGUE

 • OppAttune – Countering Oppositional Political Extremism through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit
 • SMIDGE – Social Media narratives: addressing extremism in middle age
 • ARENAS – Analysis of and Responses to Extremist Narratives

TOPIC 2022-01-06: MEDIA FOR DEMOCRACY – DEMOCRATIC MEDIA

 • ReMeD – RESILIENT MEDIA FOR DEMOCRACY IN THE DIGITAL AGE
 • DIACOMET – Fostering capacity building for civic resilience and participation: Dialogic communication ethics and accountability
 • MeDeMAP – Mapping Media for Future Democracies

TOPIC 2022-01-07: POLITICS AND THE IMPACT OF ONLINE SOCIAL NETWORKS AND NEW MEDIA

 • SOLARIS – Strengthening democratic engagement through value[1]based generative adversarIal networks
 • SoMe4Dem – Social media for democracy – understanding the causal mechanisms of digital citizenship
 • TWON – Twin of Online Social Networks

TOPIC 2022-01-08: REPRESENTATIVE DEMOCRACY IN FLUX

 • ActEU – Towards a new era of representative democracy – Activating European citizens’ trust in times of crises and polarization
 • REDIRECT – The Representative DIsconnect: diagnosis and strategies for Rectification
 • TRUDEM – Trust in European Democracies (SK účasť)

TOPIC 2022-01-09: GLOBAL GOVERNANCE FOR A WORLD IN TRANSITION: NORMS, INSTITUTIONS, ACTORS

 • REMIT – Reignite Multilateralism via Technology
 • NAVIGATOR – The EU Navigating Multilateral Cooperation

Zdroj: Publications Office of the EU, elz, 20.6.2023