Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Schéma WomenTechEU podporí 134 deep-tech spoločností pod vedením žien sumou až 10 miliónov EUR

Európska komisia zverejnila výsledky druhej výzvy WomenTechEU zameranej na inovatívne európske spoločnosti v oblasti deeptech založené ženami. V porovnaní s pilotným projektom EK tento rok vybrala takmer trikrát toľko spoločností.

Po úspešnom pilotnom projekte v roku 2022 spustila WomenTechEU druhú výzvu na podporu inovácií v európskom deeptech sektore vedenom ženami so zvýšeným rozpočtom 10 miliónov eur. 134 vybraných spoločností financovaných v rámci pracovného programu Európske inovačné ekosystémy Horizontu Európa bude môcť tento rok získať individuálny grant vo výške 75 000 EUR na podporu počiatočných krokov ich inovačného procesu a rastu ich spoločnosti. Okrem toho všetkým zakladateľkám ponúka mentoring a koučovanie v rámci programu vedenia žien Európskej rady pre inovácie (EIC) a špecializované príležitosti na networking v celej EÚ.

Druhé vydanie schémy WomenTechEU vzbudilo rekordný počet záujemcov so 467 žiadosťami z 35 členských štátov a krajín pridružených k programu Horizont Európa. Po vyhodnotení vybrala skupina nezávislých odborníkov na financovanie celkovo 134 spoločností. Pochádzajú z 26 rôznych krajín, pričom 14 % spoločností má sídlo v krajinách pridružených k Horizontu Európa a 15 % z krajín rozširujúcich Horizont Európa. Slovensko má medzi ocenenými jediné zastúpenie – spoločnosť Institute of Language Technology and Education s projektom Elia (smart asistent pre učenie anglického jazyka).

Všetky spoločnosti navrhnuté na financovanie majú spoločné to, že aplikujú špičkové technologické inovácie, pričom pôsobia v 16 rôznych priemyselných odvetviach. Vybrané projekty siahajú od vývoja nových medicínskych liekov až po technológie zachytávania uhlíka, riešenia digitálneho vzdelávania alebo riešenia autonómnej robotiky.

Kontakt na príslušné Národné kontaktné body na Slovensku

Zdroj: EK, 20. 04. 2023, pesz