Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rekordná prvá uzávierka EIC Pathfinder Open

Európska rada pre inovácie (EIC) bola po Európskej rade pre výskum (ERC) v poradí druhou, ktorá otvorila svoje prvé výzvy na podávanie projektových návrhov v programe Horizont Európa. Dňa 25. mája sa uzavrela prvá výzva schémy EIC Pathfinder Open, do ktorej bolo podaných 908 projektových návrhov (s 5341 účastníkmi) žiadajúcich celkovo 2,7 mld. EUR. Je to doposiaľ najvyšší počet návrhov v rámci jednej výzvy, ktoré boli podané v pilotnej fáze EIC Pathfinder a v predchádzajúcej schéme FET Open. Žiadatelia pochádzajú zo 60 krajín a sú najmä z organizácií vyššieho vzdelávania a výskumnej oblasti. Pomerne vysoký podiel žiadateľov je zo súkromného sektora (29%, z nich 67% sú malé a stredné podniky).

Na túto výzvu je alokovaných 168 mil. EUR a predpokladá sa, že podporených bude približne 55 projektov. Proces hodnotenia bude ukončený koncom septembra 2021 výberom interdisciplinárnych tímov výskumníkov, ktorí budú realizovať svoje radikálne vízie prelomových technológií.

Od 15. júna 2021 budú môcť žiadatelia podávať projekty EIC Pathfinder v rámci piatich preddefinovaných tém:

  • Vnútorné vedomie,
  • Nástroje na meranie a stimuláciu aktivity v mozgovom tkanive,
  • Vznikajúce technológie v bunkovej a génovej terapii,
  • Nové cesty výroby zeleného vodíka,
  • Vyrábané živé materiály.

Výzva na EIC Pathfinder Challenges bude čoskoro publikovaná na Funding & Tender Opportunities portáli.

Viac o schéme EIC Pathfinder

Viac informácií získate od príslušného NCP.

Zdroj: EK, zverejnené: 4.6.2021, autor: lda