Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikácia s názvom Demokracia

Nová publikácia Democracy / Demokracia skúma stav demokracie v EÚ, jej ochranu a boj proti dezinformáciám.

Demokracia, právny štát a základné práva sú základnými piliermi, na ktorých je založená Európska únia. Demokracia umožňuje občanom rozhodovať sa vo voľbách vo verejnom záujme, kde sa môže slobodne vyjadrovať rôznorodosť názorov, a ovplyvňovať zákony a verejné politiky na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to formou:

  • podpory slobodných a spravodlivých volieb,
  • posilnením slobody a plurality médií a
  • bojom proti dezinformáciám.

Európska komisia si nechala vypracovať urýchlený prieskum Eurobarometer, ktorého cieľom je posúdiť názory občanov EÚ na stav demokracie v ich krajine a v EÚ, ako aj vnímanie možných hrozieb, ktorým môžu čeliť demokratické inštitúcie v EÚ.

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných, v rámci Klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, programu Horizont Európa, má v súčasnosti otvorených niekoľko tém zameraných na demokraciu. V prípade, že máte záujem o niektorú z tém otvorených v rámci klastra 2, kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod – Elenu Žákovú.

Zdroj, 17.1.2024, elz