Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikácia: Restore our ocean and waters – synergy info pack

Európska komisia zverejnila publikáciu Restore our Ocean and Waters, a synergy info pack obsahujúcu  34 výskumných projektov financovaných prostredníctvom programov Horizont 2020, LIFE aj EFNRH. Informačný balík bol vypracovaný v rámci misie Obnovme naše oceány a vody do roku 2030.

Cieľom misie je dosiahnuť ciele EÚ v oblasti

  • ochrany a obnovy ekosystémov a biodiverzity,

  • prevencie a eliminácie znečistenia a zabezpečenia klimatickej neutrality a

  • obehového hospodárstva

a podporiť tak ciele európskej Zelenej dohody.

Misia zahŕňa projekty, ktoré podporujú digitálny systém poznatkov o oceánoch a vode, ktorý vychádza z existujúcich európskych infraštruktúr a služieb, a snaží sa podporovať rozvoj technických, sociálnych a riadiacich inovácií a obchodných modelov potrebných na zabezpečenie obnovy vodných ekosystémov a rozvoj udržateľného, odolného a klimaticky neutrálneho modrého hospodárstva.

Celú publikáciu nájdete tu: Restore our Ocean and waters, a synergy info Pack

Viac informácii o misii Restore our Ocean and waters a zoznam výziev a tém 2021.

Zdroj: CORDIS, 24.02.2022, nakh