Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikácia na tému Spoločenská hodnota umenia a kultúry

Európska komisia publikovala novú publikáciu The societal value of the arts and culture / Spoločenská hodnota umenia a kultúry. Tento prehľad sa zameriava na úlohu umenia a kultúry v oblasti blahobytu, duševného zdravia a začlenenia ľudí.

Umenie a kultúra sú prepojené so širšími koncepciami pohody, duševného zdravia a inklúzie a majú dôležitú úlohu pri kreovaní a otváraní nových politických riešení.

Na tieto ale aj iné oblasti sú zamerané výzvy v rámci Klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, ako napr.:

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08: Arts and cultural awareness and expression in education and training  / Umenie a kultúrne povedomie a vyjadrenie vo vzdelávaní a odbornej príprave

V prípade záujmu konzultovať výzvy v klastri 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Ing. Elenu Žákovú.

Zdroj, 7.12.2023, elz