Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvá výzva CBE JU je uzavretá

V rámci 1. výzvy spoločného podniku CBE zameranej na zvýšenie konkurencieschopného obehového hospodárstva využívajúceho biologické materiály v Európe predložili žiadatelia k termínu uzávierky 22. 9. 2022 celkovo 125 projektových návrhov s požiadavkou na viac ako 600 miliónov eur, čo je  suma presahujúca plánovaný rozpočet na výzvu viac ako päťnásobne.

Štruktúra výzvy z pohľadu počtu predložených návrhov a finančných nárokov v rámci jednotlivých  tém:

ID Témy Téma Počet predložených návrhov Finančná požiadavka (mil eur)
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products 5 25,9
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02  Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas 2 9,9
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks 5 28,4
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04  Co-processing of mixed bio-based waste streams 4 22,7
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery 6 71,0
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients 4 27,7
HORIZON-JU-CBE-2022-R-01  High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements 16 72,2
HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives 26 110,7
HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures 15 66,0
HORIZON-JU-CBE-2022-R-04  Proteins from alternative and unconventional sources 26 115,6
HORIZON-JU-CBE-2022-R-05  Sustainable fibres biorefineries feedstock 9 39,3
HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks 7 39,3

Výsledky hodnotenie budú doručené žiadateľom do konca februára 2023 s predpokladom uzavretia  grantových dohôd do konca mája 2023.

Viac informácií

Zdroj: CBE JU, 23.9.2022, NAH