Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad najúspešnejších žiadateľov a krajín v Horizonte Európa

Pri príprave projektových návrhov do výziev programu Horizontu Európa je jedných z najdôležitejších krokov vytvoriť úspešné medzinárodné konzorcium, ktoré bude spoločne realizovať projektové úlohy. Nájsť vhodných partnerov do konzorcia je pomerne náročná úloha a vyžaduje si to určité úsilie a aj zručnosti. Existuje nato niekoľko spôsobov ako vyhľadávať partnerov do konzorcií.

Jedným z nich je napríklad účasť a aktívne vystupovanie na rôznych medzinárodných podujatiach ako rôznych brokerage eventoch (burzách partnerov), B2B konferenciách či matchmakingových podujatiach.

Mnohým účastníkom sa osvedčilo aj nadviazanie priameho kontaktu s vybranou inštitúciou, ktorá svoj záujem o prípravu projektového návrhu k istej téme/výzve prejavila napríklad zverejnením svojho profilu na Funding and Tender Opportunities portále, či na iných platformách tematických projektov alebo aj na rôznych platených portáloch.

Aktuálne vám ponúkame prehľad najúspešnejších žiadateľov v jednotlivých oblastiach a klastroch Horizontu Európa podľa krajín. Tabuľka obsahuje rebríček 10. najúspešnejších štátov v konkrétnej oblasti/ klastri HE a aj rebríček 10. najúspešnejších inštitúcii v tej ktorej oblasti/ klastri HE.

Prehľad najúspešnejších žiadateľov v HE podľa oblastí/ klastrov (Excel)

Zdroj: NKH, 24.2.2023