Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad kaskádového financovania v oblasti digitalizácie

Kaskádové výzvy pod programom Horizont Európa sú jednoduchším spôsobom zapojenia sa do programu ako je to v prípade konzorciálnych projektov. Tento typ výziev je menej náročný na prípravu žiadosti, administráciu a následnú implementáciu projektu.

Program momentálne ponúka niekoľko kaskádových výziev zameraných na témy digitalizácie, ktoré sú aktuálne otvorené na podávanie žiadostí.

 

NGI Sargasso 3rd Open Call

Jedinečný kolaboratívny ekosystém a program na podporu transatlantickej spolupráce v technológiách NGI
Finančná alokácia:
950 tis. eur
Dátum uzavretia: 15. máj 2024

 

Open Call for End-Users (Call for Art-Driven Experiments – 1st stage)

Umelecké riešenia pre udržateľné potravinové systémy s podporou AI
Finančná alokácia:
810 tis. eur
Dátum uzavretia: 15. máj 2024

 

MASTER: 1st Open Call

Ekosystém zmiešanej reality pre výučbu robotiky vo výrobe
Finančná alokácia: 2,4 mil. eur
Dátum uzavretia: 31. máj 2024

 

INDUSAC OPEN CALL FOR STUDENTS AND RESEARCHERS

Mechanizmus spolutvorby založený na rýchlych výzvach a zameraný na človeka pre spoluprácu medzi priemyslom a akademickou sférou
Finančná alokácia:
900 tis. eur
Dátum uzavretia: 30. máj 2024; 30. október 2024

 

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroje: ec.europa.eu, top