Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predĺženie záruky Spojeného kráľovstva pre Horizont Európa

Spojené kráľovstvo oznámilo predĺženie záruky pre program Horizont Európa, pričom stavia na pôvodnej záruke, ktorá bola spustená v novembri 2021. Toto najnovšie rozšírenie podporí oprávnených, úspešných žiadateľov zo Spojeného kráľovstva v programe Horizont Európa a pokryje výzvy, ktoré sa uzatvoria najneskôr 30. septembra 2023.

Zabezpečí to, že oprávnení, úspešní žiadatelia zo Spojeného kráľovstva budú mať naďalej zaručené financovanie a budú dostávať plnú hodnotu svojich finančných prostriedkov v hostiteľskej inštitúcii v Spojenom kráľovstve po celú dobu trvania ich grantu, čo ich podporí v pokračovaní ich dôležitej práce v oblasti výskumu a inovácií.

Úspešní ocenení nemusia opustiť Spojené kráľovstvo, aby získali tieto finančné prostriedky. UK pokračuje v diskusiách s Komisiou o zapojení Spojeného kráľovstva do výskumných programov EÚ. Dúfame, že rokovania o Horizonte Európa budú úspešné. Predĺženie záruky poskytuje výskumníkom istotu, kým tieto rokovania budú pokračovať. Prioritou je zabezpečiť, aby britský sektor výskumu a vývoja dostal maximálnu úroveň podpory, ktorá mu umožní pokračovať v prelomovom výskume a spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Ku koncu mája 2023 organizácia UK Research and Innovation (UKRI) vydala viac ako 2.000 listov s ponukou grantov pre záručné financovanie v rámci Horizont Európa v celkovej výške viac ako 1,2 miliardy EUR.

Podrobnosti o rozsahu a podmienkach záruky sú k dispozícii na webovej stránke UKRI.

Schéma: Horizon Europe guarantee scheme: UKRI guidance

V prípade otázok sa obráťte na NCPs na Slovensku alebo priamo: na email: eugrantsfunding@ukri.org

Zdroj: UKRI, 9.6. 2023, kas