Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predĺženie termínu pre výzvy ERC a EIC po teroristických útokoch Hamasu v Izraeli

V súvislosti s následkami teroristických útokov Hamasu v Izraeli sa Európska komisia rozhodla pre mimoriadne predĺženie vybraných uzávierok výziev programu Horizont Európa. Cieľom je poskytnúť predkladateľom viac času na podanie žiadostí.

Predĺženie termínov sa týka nasledovných výziev (bez ohľadu na krajinu sídla žiadateľa):

  • Výzva ERC Starting Grant Call bude predĺžená z 24. októbra do 7. novembra;
  • Výzva ERC Synergy Call bude predĺžená z 8. novembra na 15. novembra;
  • Výzva EIC Accelerator (Open a Challenges) bude predĺžená z 19. októbra na 8. novembra;
  • Výzva EIC Pathfinder (Challenges) bude predĺžená z 18. októbra na 25. októbra.

Pri schéme EIC Accelerator sa zároveň predlžuje 12-mesačný limit na predloženie úplnej žiadosti (full proposal – 2. krok) po úspešnom vyhodnotení krátkeho návrhu (1. krok). Úspešní žiadatelia z 1. kroku, ktorí prekročia (prekročili) maximálnych 12 mesiacov na predloženie úplného návrhu (2. krok) medzi 7. júnom 2023 a 8. novembrom 2023, môžu predložiť úplný návrh (2. krok) k uzávierke 8. novembra.

Viac informácií v tlačovej správe EK.

Zdroj: EK, 19. 10. 2023, pes