Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prechod na digitálne technológie si vyžaduje získať zručností na ich využívanie

Keďže Európska únia prechádza digitálnou transformáciou, dopyt po digitálnych zručnostiach nebol nikdy vyšší a v nasledujúcom desaťročí bude aj naďalej rásť. Z tohto dôvodu Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, spracoval analýzu online pracovných inzerátov a vypracoval prehľad Going digital means skilling for digital, ktorý poskytuje nový pohľad na vývoj potrieb na digitálne zručnosti v EÚ-27.

Tento prehľad poukazuje na kľúčovú úlohu digitálnych zručností v hospodárskom rozvoji a globálnej konkurencieschopnosti. Poukazuje tiež na potrebu urýchliť implementáciu digitálnej politiky a stratégie. Zvyšovanie a preškoľovanie pracovnej sily, investície do zvyšovania kvalifikácie učiteľov a školiteľov a modernizácia systémov vzdelávania a odbornej prípravy pomôžu zabezpečiť, aby z digitálnej revolúcie mali prospech všetci občania.

V súčasnosti Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť ponúka niekoľko relevantných tém aj pre oblasť digitalizácie. V prípade záujmu o viac informácií o otvorených a pripravovaných výzvach, kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Ing. Elenu Žákovú.

Zdroj, 30.11.2023, elz