Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pracovný program pre Misie EÚ – aktualizácia

Dňa 10. mája 2022 bol zo strany EK aktualizovaný už existujúci Pracovný program pre misie na roky 2021-2022.

Do pracovného programu boli doplnené nové témy. Najbližšie výzvy na projektové návrhy v rámci Misií EÚ budú otvorené 12. mája 2022. Uzávierky sú plánované na september 2022.

K dispozícii je rozpočet vo výške približne 630 miliónov EUR na 34 tém.

EU Missions 2022

Kontakty na Slovensku pre Misie EÚ.

Zdroj: EK, 10.5.2022, mit / elz/ kas