Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

POZOR! – podujatie odložené – „Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa“

Národná kancelária Horizontu odkladá online podujatie s názvom: Ako zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa, ktoré sa uskutoční dňa 17.3.2021 od 13:00 – do 16:10 hod. online, cez platformu webex. O novom termíne Vás budem včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

V programe vystúpi s úvodným slovom Mariya Gabrielová – Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež z Európskej komisie.

Podujatie bude pozostávať z 2 blokov:

V prvom bloku bude diskusia o bariérach väčšej účasti slovenských subjektov v programe Horizont 2020, v druhom bloku sa predstavia úspešné projekty podporené z Horizontu 2020.

Primárnou cieľovou skupinou podujatia sú rektori univerzít a vysokých škôl, riaditelia vedecko-výskumných inštitúcií, vrátane SAV, podujatia otvárame aj záujemcom zo širokej verejnosti. Aktívne sa môžete zapojiť kladením otázok prostredníctvom chatu. Účastníci (diváci) môžu priamo pod streamovacie okno vpisovať otázky.

Sledovať nás môžete v uvedenom čase na https://archive.tp.cvtisr.sk/live?1719933F5OSV7G73

Program podujatia

kas