Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Poznáme úspešných žiadateľov ERC Consolidator Grants 2021

Európska rada pre výskum oznámila výsledky hodnotenia žiadostí o granty ERC Consolidator. Až 313 úspešných žiadateľov získa grant v priemernej hodnote 2 milióny eur. ERC granty pomôžu výskumným pracovníkom konsolidovať ich vlastné vedecké tímy a uskutočniť priekopnícke výskumy na nimi navrhnuté témy, využívajúc inovatívne metódy a posúvajúc hranice ľudského poznania.

Výzva prilákala tentokrát 2 652 žiadateľov, z ktorých bolo nakoniec úspešných 12%. Pri získavaní grantov boli rovnako úspešní muži aj ženy. Budúci príjemcovia grantov budú svoje projekty realizovať na univerzitách a vo výskumných centrách v 24 členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. Úspešní žiadatelia tentoraz zastupujú 42 národností, pričom v absolútnych číslach vedú v rebríčku Nemci (58 výskumníkov), Taliani (30) a Francúzi (26).

Predsedníčka ERC, profesorka Maria Leptin poznamenala, že: “Dokonca aj v časoch krízy, konfliktov a utrpenia je našou povinnosťou udržať vedu na správnej ceste a dať našim najbystrejším voľnú ruku, aby mohli preskúmať svoje nápady. Dnes nevieme povedať, ako by ich práca mohla zajtra spôsobiť revolúciu – no vieme, že nám otvoria nové obzory, uspokoja našu zvedavosť a s najväčšou pravdepodobnosťou nám pomôžu pripraviť sa na nepredvídateľné budúce výzvy. Som preto nadšená, že vidím novú skupinu úspešných žiadateľov o ERC granty, ktoré im pomôžu financovať ich vedeckú dráhu. Prajem im veľa šťastia na ich ceste posúvať hranice nášho poznania!“

Viac informácií k výsledkom výzvy nájdete na stránkach ERC:

Consolidator Grants (výzva na rok 2021)  fakty a čísla

príklady úspešných žiadateľov

Zoznam úspešných výskumníkov, ktorých projekty získali grant

Európska rada pre výskum, zriadená Európskou úniou v roku 2007, je poprednou európskou organizáciou podporujúcou výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“). Vedie ju nezávislý riadiaci orgán – vedecká rada a od 1. novembra 2021 je predsedníčkou ERC Maria Leptin. ERC podporuje kreatívnych výskumníkov akejkoľvek národnosti a veku pri realizovaní ich projektov v rámci celej Európy. Ponúka štyri hlavné grantové schémy: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants a Synergy Grants. Celkový rozpočet ERC na roky 2021 až 2027 predstavuje v rámci programu Horizont Európa viac ako 16 miliárd eur.

Poznámka k výzve ERC Consolidator Grants 2021: Hostiteľské inštitúcie vo Švajčiarsku nemajú nárok na grantové financovanie, keďže Švajčiarsko nie je pridružené k Horizontu Európa. Výzva ERC Consolidator Grants 2021 však bola uzavretá pred ukončením rokovaní medzi Európskou úniou a Švajčiarskom, preto môžu úspešní žiadatelia zo švajčiarskych hostiteľských inštitúcii bude umožnené čerpať grant za predpokladu, že svoj výskum „prenesú“ a budú ho vykonávať v hostiteľskej inštitúcii v inej oprávnenej krajine.

Zdroj: ERC, 21.3.2022, zur