Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie – výsledky výziev 2021

V reakcii na výzvy 2021 na predkladanie návrhov predložili žiadatelia 591 projektových návrhov do termínu uzávierky výzvy stanovenej na 6. októbra 2021. Je to 3 krát viac ako dokáže pokryť plánovaný rozpočet.

CL6 - vysledky 2021

Údaje o predložených návrhoch podľa výziev
Výzva Dostupný rozpočet    (mil. eur) Požadovaný rozpočet (mil. eur) Počet predložených návrhov
Biodiversity and ecosystem services 194 443,4 71
Fair, healthy and environmentally friendly food systems, from primary production to consumption 186 1052,8 167
Circular economy and bio-economy sectors 126,5 664,5 99
Clean environment and zero pollution 65 252,8 64
Land, ocean and water for climate action 108 321,6 54
Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities 53 255,9 44
Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal 223 390,1 92
CELKOM 959 3381,1 591

Podrobný prehľad počtu návrhov podľa jednotlivých tém si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty.

Kontakt na Slovensku

Zdroj: FTO portal, 19.10.2021, nakh