Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Posilnenie a prepojenie vedy s politickými ekosystémami v celej EÚ

Od septembra 2020 do septembra 2022 sa uskutoční séria krátkych virtuálnych workshopov o vede pre politické ekosystémy. Jednotné výskumné infraštruktúry (JRC) pripravujú sériu workshopov „Posilnenie a prepojenie ekosystémov vedy pre politiky naprieč Európou“.

Registrácia je už otvorená.

Science for policy