Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora inovácií v zdravotníctve – aktuálne otvorené výzvy EIT Health

EIT Health – jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve, ktoré prepája sieť špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov – podporuje inovácie prostredníctvom rôznych programov.

Prinášame vám súhrn aktuálne otvorených príležitostí a súvisiacich podujatí, ktoré sa uskutočnia online v priebehu februára a marca 2022.

Ďalší ročník výzvy EIT Health RIS Innovation je otvorený

EIT Health’s Bridgehead prepája európskych podnikateľov v oblasti zdravia, ktorí majú záujem rozšíriť svoje podnikanie mimo svoj domáci trh a získať expertízu od svetových inkubátorov a akcelerátorov v rámci siete EIT Health, tzv. katalyzátorov.

Termíny informačných webinárov: 3. február 2022 o 11:00 h a 3. marec 2022 o 11:00 h

Bližšie informácie a registrácia na podujatia

Start-Ups Meet Pharma je akceleračný program, ktorý umožňuje farmaceutickým spoločnostiam identifikovať príležitosti rastu spojením síl so sľubnými start-upmi pôsobiacimi v oblasti zdravotníctva. Pre najbližšiu výzvu na predkladanie žiadostí boli identifikované tieto oblasti:

  • Digital solutions improving referral and diagnostic pathway for rare diseases
  • Early diagnosis and identification of risk for disease progression in Chronic Kidney patients
  • Innovative solutions for pain management
  • Care coordination between primary care and specialty care for Atherosclerotic Cardiovascular Disease patients with elevated LDL-c levels

Termíny informačných webinárov: 9. február 2022 o 11:00 h a 9. marec 2022 o 11:00 h

Bližšie informácie a registrácia

EIT Health Bootcamps dáva šancu start-upom preskúmať ich trhový potenciál a prepojiť sa so sieťou kolegov podnikateľov a inovátorov a predstaviť ich nápady odborníkom z celej Európy.

Termín informačného webináru: 24. február 2022 o 11:00 h

Bližšie informácie a registrácia

Vďaka programu Wild Card vzniknú každoročne dva nové podniky prinášajúce prelomové riešenia venujúce sa najväčším výzvam európskej zdravotnej starostlivosti. Program identifikuje najväčšie talenty, zapája mentorov a investuje až do 1,5 milióna EUR do dvoch najsľubnejších firiem.

Termíny informačných webinárov: 8. február 2022 o 11:00 h a 8. marec o 11:00 h

Bližšie informácie a registrácia

EIT Health Catapult poskytuje prístup k popredným svetovým spoločnostiam a investorom z celého zdravotníckeho sektora prostredníctvom súťaží a intenzívnych tréningov a školení.  

Termín informačných webinárov: 2. február o 11:00 h a 2. marec o 11:00 h.

Bližšie informácie a registrácia

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 31.1.1022, mob