Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Platforma KET4SMEs: One Stop Shop pre technologické firmy

Projekt KET4CleanProduction financovaný z programu Horizont 2020 prepája 20 partnerov z 18 európskych krajín. Jedným z výsledkov ich úsilia bolo vybudovanie nadnárodnej platformy KET4SME pre cezhraničné inovačné služby pre firmy s inovačným potenciálom prostredníctvom siete špičkových technologických centier (Key Enabling Technologies) a partnerov Enterprise Europe Network.

Celoeurópska sieť technologických centier poskytuje širokú škálu služieb technologickým firmám. Počas posledných troch rokov, mnoho európskych firiem z odvetví ako sú pokročilé výrobné systémy, nanotechnológie, biotechnológie a iné, využilo odborné znalosti spomínaných centier. Kľúčovým faktorom úspechu je, že špičkové technologické centrá z celej Európy preskúmajú požiadavky firiem a veľmi rýchlo zareagujú, akým spôsobom je možné vyriešiť špecifický problém.

KET centrá sú zamerané na aplikovaný vývoj a sú vybavené najmodernejšími technológiami a priestormi. Zameriavajú sa najmä na tieto technologické oblasti:

  • priemyselné biotechnológie
  • pokročilá výroba
  • pokročilé materiály
  • nano a mikroelektronika
  • nanotechnológie
  • fotonika
  • iné

Projekt KET4CleanProduction poskytoval firmám, pre ktoré sa našlo vhodné KET centrum prefinancovanie nákladov na vývojové aktivity. Z 13 slovenských firiem boli úspešné štyri. Jednou z nich bola aj firma Archee, ktorá pri vývoji svojej inovácie spolupracovala s nemeckým a holandským KET centrom.

Prvý kontakt a školenia siete sú bezplatné.

Viac informácií o platforme KET4SME

V prípade otázok ohľadom ponuky služieb a možností ako ich využívať kontaktujte Slovak Business Agency, ktorá je slovenským partnerom projektu.

Zdroj: ket4sme.eu, zverejnené: 30.3.2021, autor: lda