Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvo pre európske železnice otvorilo prvú výzvu

Partnerstvo pre európske železnice zverejnilo 10. marca 2022 prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov (HORIZON-ER-JU-2022-01) s rozpočtom 234 M EUR. Spolu 6 tém výzvy je zverejnených na portáli Európskej komisie F&T Opportunities.

Výzva je zameraná na podporu plánovania a kontroly riadenia siete a mobility v multimodálnom prostredí, na digitálnu automatizovanú autonómnu prevádzku vlakov, na vývoj novej generácie automatizovaného systému riadenia vlakov, na udržateľný konkurencieschopný digitálny železničný systém, na ekologické služby železničnej nákladnej dopravy a na inovatívne regionálne železničné služby.

Cieľom partnerstva Europe´s Rail je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie.

Náležitosti výzvy budú predstavené na Informačnom dni s názvom Europe’s Rail Info Day, ktorý sa uskutoční 16. marca 2022.

Bezplatná registrácia je možná do 16.3.2022.

PROGRAM podujatia

Zdroj: EU-Rail, 15.3.2022, mit