Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa posledné výzvy v oblasti energetiky v rámci klastra 5

Európska komisia vyhlásila 2 posledné výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci Pracovného programu na roky 2021-2022 pre klaster 5: Klíma, energetika a mobilita.

Na 15 tém výziev v 3. a 4. destinácii, ktoré sú zamerané na oblasť energetických dodávok a efektívneho trvalo udržateľného využitia energie, je alokovaných 214,1 miliónov EUR.

Všetky témy výzvy 3. destinácie (HORIZON-CL5-2022-D3-03: Sustainable, secure and competitive energy supply – 9 tém) majú uzávierku 10. januára 2023 a témy 4. destinácie (HORIZON-CL5-2022-D4-02: Efficient, sustainable and inclusive energy use – 6 tém) zas 24. januára 2023.

214,1 Million EUR available for Energy topics

Prehľad:

Výzva Typ projektu Alokovaný rozpočet na výzvu
(v mil EUR)
Uzávierka výzvy
 
HORIZON-CL5-2022-D3-03 (9 tém) HORIZON-IA
HORIZON-RIA
HORIZON-IA-LS
HORIZON-RIA-LS
127,5 10/01/2023
HORIZON-CL5-2022-D4-02 (6 tém) HORIZON-IA
HORIZON-RIA
HORIZON-CSA
HORIZON-IA-LS
86,6 24/01/2023
 SPOLU   214,1

Dôležité informácie a dokumenty k výzvam:

Zdroj. CINEA, mit, 19.10.2022