Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa partnerské burzy v oblasti digitalizácia, priemysel a vesmír

Výzvy pre rok 2024 v rámci klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír sa otvárajú v nasledujúcich termínoch:

  • výzvy v oblasti priemysel/ nerastné suroviny a materiály sú otvorené od 19.09.2023,
  • výzvy v oblasti digitalizácia sa budú otvárať 15.11.2023,
  • výzvy z oblasti vesmír sa budú otvárať 21.11.2023.

Celkový prehľad výziev na rok 2024 v klastri 4 nájdete v Letáku – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír – Prehľad výziev na rok 2024 

V súvislosti s otvorením výziev, ako aj Informačnými dňami EK k výzvam klastra 4 pre rok 2024 (11.-12.10.2023, online), siete Národných kontaktných bodov (NCPs) pre Klaster 4 organizujú 3 online partnerské burzy:

Na podporenie hľadania partnerov do konzorcií budú organizované inými iniciatívami aj prezenčné brokerage podujatia, a to:

V prípade záujmu o osobnú účasť na brokerage podujatí, si môžete pozrieť informácie k možnostiam preplácania cestovných grantov na našej web stránke.

Zdroj: web stránky podujatí, 09.10.2023, erh