Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa nové výzvy klastra 4 v oblasti Priemysel – prehľad súvisiacich podujatí

Nové výzvy v rámci časti Priemysel klastra 4 sa otvorili dňa 19. septembra 2023. Orientujú najmä na okruhy Manufacturing Industry, Energy intensive process industries, Clean Steel, Raw materials, Safe and Sustainable by Design Chemicals and Materials, Advanced materials. Už otvorené výzvy sa nachádzajú v časti Výzvy pod klastrom 4.

Celkový prehľad výziev na rok 2024 v klastri 4 nájdete v Letáku – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír – Prehľad výziev na rok 2024 

V súvislosti s otvorením výziev organizuje EK online Horizon Europe info days – Cluster 4 v dňoch 11. – 12. 10. 2023, kde budú prezentované jednotlivé témy výziev klastra 4 na rok 2024. Viac informácii nájdete na web stránke podujatia.

Momentálne plánovane brokerage eventy a matchmakingové príležitosti orientované na hľadanie partnerov do konzorcií v rámci otvorených výziev klastra 4:

Informácie k možnostiam preplácania cestovných grantov na brokerage eventy, ktoré sa konajú fyzicky, nájdete na našej web stránke.

Zdroj: web stránky podujatí, 28.09.2023, erh