Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorenie výzvy na zriadenie regionálnych párovacích schém

science meets regions - výzvy

Jednotné výskumné centrum (JRC), v rámci projektu Science meets Regions, vyhlásilo výzvu na prejavenie záujmu o zriadenie miestnych/regionálnych “párovacích schém”, ktorých cieľom je prepojiť vedcov a tvorcov politík. Spájanie tvorcov politík s vedcami má dvojaký prínos:

  • zvyšuje schopnosť tvorcov politík pristupovať k výskumu a využívať ho vo svojej práci a
  • môže pomôcť výskumníkom lepšie pochopiť procesy tvorby politík.

Cieľom projektu Science Meets Regions je prostredníctvom vytvárania týchto prepojení uľahčiť dlhodobý dialóg medzi týmito dvoma komunitami.

Detaily výzvy

Uzávierka: 23. 9. 2022

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný bod pre túto oblasť