Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorenie výziev s uzávierkou v roku 2022 pre Digitalizáciu, priemysel a vesmír

V rámci pracovného programu pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír pre roky 2021 – 2022 sa otvorili výzvy s uzávierkou v roku 2022. Jedná sa o výzvy pre dve oblasti, a to priemysel a vesmír.

Výzvy v oblasti priemysel sa otvorili dňa 12.10.2021 a uzávierka výziev je stanovená na 30.03.2022 17:00:00 Brussels time.

Momentálne sú otvorené 3 výzvy z oblasti vesmír, pričom uzávierka je stanovená na 16.02.2022 17:00:00 Brussels time.

Prehľad výziev, ktoré sú práve otvorené, vrátane jednotlivých tém nájdete v sekcii výzvy.

Viac informácií a kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal, 02.11.2021, erh