Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorenie nových grantových výziev MSCA 2024

Európska komisia aktuálne otvára dve grantové výzvy MSCA pre rozvoj talentu vo vede a výskume. Výzva Postdoctoral Fellowships podporí individuálnych výskumníkov/výskumníčky v rozvoji vlastnej kariéry, zatiaľčo výzva COFUND je otvorená pre inštitúcie, ktoré majú záujem o financovanie na rozvoj doktorandských a postdoktorandských programov.

1. Výzva MSCA Postdoctoral fellowships

Postdoctoral fellowships sú zamerané na zlepšenie tvorivého a inovačného potenciálu výskumníkov v ranných fázach kariéry. Podporia získavanie medzinárodných, interdisciplinárnych a medzisektorový skúseností prácou v inej krajine.

Cieľom je vybaviť vedcov a vedkyne v ranných štádiách kariéry novými zručnosťami a kompetenciami, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho projektu v akejkoľvek oblasti výskumu. Tieto granty im umožňujú posilniť výskumnú spoluprácu s poprednými vedeckými tímami na celom svete.

Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou v ktorejkoľvek členskej krajine, alebo krajine asociovanej k programu Horizont Európa.

Vo výzve sa celkovo prerozdelí viac ako v celkovej hodnote 417 miliónov €. Financovanie formou jednotkových nákladov (unit costs) je k dispozícii pre projekty s trvaním 2 – 3 roky.

Projektový návrh je možné podať do 11. 9. 2024 (o 17:00h.)

 

Užitočné dokumenty k výzve Postdoctoral fellowship:

Viac informácii: o programe MSCA PF

Text výzvy

Odporúčania k príprave projektového zámeru: 6 krokov ako začať

 

Pozrite si náš webinár o príprave úspešného projektu

 

2. Výzva MSCA COFUND na spolufinancovanie doktorandských a postdoktorandských programov

Výzva vo výške 104,8 milióna EUR na spolufinancovanie doktorandských a postdoktorandských programov. V jej rámci podporí inštitucionálne, regionálne, národné a medzinárodné programy odbornej prípravy a kariérneho rozvoja pre výskumných pracovníkov.

MSCA COFUND umožňuje organizáciám vytvárať alebo posilňovať svoje vlastné doktorandské a postdoktorandské programy s cieľom získať výskumných pracovníkov a pritiahnuť medzinárodné talenty.

Výzva v celkovej výške 104,8 milióna € podporí  rozvoj takýchto programov spolufinancovaním významnej časti ich nákladov. Organizácie, ktoré využívajú takéto financovanie, ho zároveň musia doplniť z vlastných zdrojov financovania. Financovanie: dotácia max. 70 % celkových nákladov, max. 10 mil. EUR/prijímateľa

 

Projektový návrh je možné podať do 26. 9. 2024 (o 17:00h)

 

Užitočné dokumenty k výzve COFUND:

Viac informácii: o programe MSCA COFUND

Text výzvy

Odporúčania k príprave projektového zámeru: 6 krokov ako začať a na čo nezabudnúť

 

 

Kontakt na Slovensku – Zuzana Reptová

 

zdroj: REA a F&T portal, zur