Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorené pozície na Scientific Project Officers v JRC

Do pozornosti dávame informáciu o 12 nových otvorených pozíciách pre vedúcich vedeckých projektov v rámci JRC, pod záštitou JRC Exploratory Research Programme.

Informácia o prieskumnom výskume JRC:

Prieskumný výskum sa začal v roku 2017 workshopmi, štúdiami, pozvanými odborníkmi, pokusmi a teraz sa dvakrát ročne organizujú výzvy na aktivity ER a výzvy na projekty ER. Zamestnanci ER vykonávajú operačnú vedeckú prácu v rôznych vedeckých riaditeľstvách/vedeckých jednotkách na všetkých miestach JRC. Ako sa uvádza v stratégii JRC do roku 2030, v súlade s FWP H2020 (teraz Horizon Europe FWP), cieľom ER je 5 % projektov GR JRC.

Aktuálne ponuky

Termín na podanie prihlášky je do 24. apríla 2023.

3.4. 2023 kas