Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva EIT Community NEB na hosťovanie podujatí New European Bauhaus

Komunita EIT New European Bauhaus (NEB) podporuje sociálne inovácie s cieľom vyvinúť úspešné dlhodobé riešenia, ktoré zodpovedajú hodnotám Nového európskeho Bauhausu a potrebám komunít, v ktorých sídlia.

Podujatia Ignite NEB sú dôležitou súčasťou spájania a uľahčovania prepojení medzi podnikaním, kreativitou, dizajnom a bežnými občanmi, ktorí majú záujem o nadväzovanie kontaktov a ktorí chcú transformovať svoju miestnu komunitu. Cieľom aktuálne otvorenej výzvy EIT Community NEB je identifikovať a spolupracovať so štyrmi organizáciami, ktoré budú hostiť podujatia Ignite NEB.

Podporené môžu byť organizácie, ktoré majú skúsenosti s implementáciou aktivít kompatibilných s NEB a majú prepojenie na kultúrnu, umeleckú a tvorivú obec a tiež vedia preukázať skúsenosti s organizovaním podujatí zameraných na rozvoj podnikateľského myslenia.

Podujatia Ignite NEB sú dvojdňové fyzické eventy, ktoré sa konajú na vybraných miestach v rámci členských štátov EÚ alebo v krajinách asociovaných k programu Horizont Európa. Partneri z krajín RIS – kam sa zaraďuje aj Slovensko – sú vítaní.

Rozpočet na výzvu je alokovaný vo výške 90.000 EUR (22.500 EUR/partner).

Bližšie informácie

Text výzvy

Kontakty na Slovensku

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/call-organisers-ignite-neb-event-series

Zdroj: EIT, 31.05.2023, mob